Kalkulator rezerw na świadczenia pracownicze
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Attuario umożliwia skorzystanie z bezpłatnego kalkulatora rezerw, który pozwala na obliczenie orientacyjnych wartości rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne). Zasady przyznawania świadczeń są zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy (Art. 92 i 93).

Aktualnie wpisane dane wejściowe, są po dokonaniu kalkulacji on-line poddawane ocenie i weryfikacji, którą dokonuje aktuariusz.

Do uzyskania wyniku kalkulacji niezbędne jest podanie adresu e-mail. Wynik kalkulacji jest przesyłany na państwa adres e-mail, po weryfikacji aktuariusza.


  Wprowadź dane pracowników ( jeden pracownik w jednym wierszu )   
płeć pracownika
(K/M)
wiek
(w latach)
staż pracy w firmie
(w latach)
wynagrodzenie
jednomiesięczne
Wskaźnik rotacji pracowników  
Roczna stopa wzrostu wynagrodzeń  
Stopa dyskontowa  
Twój adres e-mail  

Proponowany przez nas kalkulator jest skonstruowany z zachowaniem postanowień MSR 19 "Świadczenia pracownicze", do wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze stosujemy metodę "Projected Unit Credit". Ideą tej metody jest przypisanie do każdego okresu stażu - odpowiedniej części przyszłego świadczenia.

Przed przystąpieniem do kalkulacji należy pamiętać o zapisie w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6: "Zalecaną metodą szacowania, wyceny rezerwy na świadczenia pracownicze jest wycena aktuarialna. Wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe powinna zostać przeprowadzona zgodnie z metodologią aktuarialną, korzystając z pomocy aktuariusza, albowiem ustalenie kwot tych rezerw oparte jest na szeregu założeń, zarówno co do warunków makroekonomicznych, jak i założeń dotyczących rotacji pracowników, ryzyka śmierci i innych."

Dlatego niniejsze obliczenia pełnią jedynie funkcję poglądową. Nie możemy gwarantować ich poprawności, jeżeli stany rezerw oraz założenia nie zostaną poparte konsultacjami z aktuariuszem. Wobec tego uzyskane przez Państwa wyniki nie mogą być stosowane do celów księgowych, raportowych, sprawozdawczych ani zarządczych.licznik odwiedzin - 2137220        | mapa strony | © 2011
Aktuariat

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'sqlrezerwyhomepl' (0) in /stats/stat_sfx01.php on line 64